WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN

Nama  : Dewi Sri Leni Indah, S.Pd. M.Pd

NIP     : 197807222007102004

TTL     : Tanjung Karang, 22 Juli 1978

Alamat : Jl. Pemuda gg, Kewini No.15 Bandar Lampung

 

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Trisula  Lulus Tahun 1984

SD Negeri 1 Rawa Laut lulus tahun 1990

SMP Negeri 23 Bandar Lampung lulus tahun 1993

SMA Negeri 5 Wayhalim lulus tahun 1996

S1 Unila FKIP Jurusan PPKn Lulus tahun 2000

S2 UNILA Magester IPS Lulus Tahun 2015

 

RIWAYAT PEKERJAAN

Guru Honor di MTSn 1 Bandar Lampung (2003 - 2007)

Guru Honor di SMPn 24 Bandar Lampung (2004 - 2005)

ASN di MAN 2 Bandar Lampung

 

KELUARGA

Suami : Moh. Iqbal, S.Sos

Anak   :

  1. M. Diqa Anugrah Perkasa
  2. Bintang Azzahra
  3. Bintang Mackenzie Azzahra

 

 


27/01/2022 07:25, Dilihat 2215 kali

Halaman lainnya